Co je nového

Novinka. Gramatika arabštiny.

Kromě výkladu mluvnice zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky či zajímavosti. Snažili jsme se, aby názorné příklady byly zároveň také větami prakticky využitelnými. U většiny z nich uvádíme i přepis výslovnosti, který ocení především začátečníci. Kniha obsahuje také stručný přehled arabských dialektů a mnohé další informace o současném arabském jazyce.  V příručkách arabské gramatiky se obvykle dělení slov na slovní druhy, jak jej známe z české gramatiky, neuplatňuje. V této publikaci jsme však upřednostnili klasifikaci slovních druhů podle české tradice. Pro českého studenta bude takové řazení určitě srozumitelnější.  Znalost arabštiny je klíčem k poznání nejen arabského světa v jeho současné podobě, ale také kulturního odkazu arabsko-islámské civilizace. Věříme, že naše gramatika bude užitečným pomocníkem všem studentům tohoto jazyka, od začátečníků po pokročilé.

Aktuality

Další vylepšení na nechybujte.cz

Právě jsme spustili novou verzi volně přístupných stránek pro český jazyk.

více zde...

o nás

Překlady z /do následujících jazyků

angličtina, němčina, ruština více