Nový prekladač Lingea

Na stránke https://prekladac.lingea.sk si môžete vyskúšať nové verzie prekladačov, veľmi kvalitné sú predovšetkým prekladače z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny.

překladač Lingea - ukázka překladu z angličtiny do češtiny

Automatickému prekladu sa už desiatky rokov venuje množstvo vývojových tímov. Za túto dlhú dobu prešiel generačnými premenami od jednoduchých riešení využívajúcich prekladové a morfologické slovníky cez frázové prekadače založené na veľkých korpusových dátach a štatistických modeloch až po dnešné neurónové prekladače napodobňujúce činnosť ľudského mozgu. Aby sme boli schopní pripraviť kvalitné riešenia, musíme zo seba dostať to najlepšie a naplno sa oprieť o všetky naše vedomosti, skúsenosti, dáta i technológie. Ide o:

  • perfektnú znalosť mnohých svetových jazykov
  • rozsiahle korpusové dáta, ktoré využívame na tvorbu jazykových modelov: viac ako 120 miliárd slov v 30 jazykoch
  • vlastné nástroje na spravovanie, čistenie a značkovanie korpusov
  • neustále sledovanie najnovších trendov v oblasti Machine Translation vrátane účasti na európskych konferenciách a projektoch
  • ustavičné rozširovanie a zdokonalovanie prekladových a morfologických slovníkov

Prekladače dnes neslúžia len na rýchly preklad neznámeho textu „z okna do okna“. Kvalitné riešenia využívajú aj firmy a inštitúcie, ktoré môžu prekladové nástroje začleniť do svojich internetových aplikácií, informačných systémov či DMS. To so sebou prináša:

   významnú úsporu nákladov za preklady dokumentov
   okamžitú dostupnosť dôležitých informácií v cudzom jazyku
   zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi v rôznych krajinách
   automatický preklad internetových stránok do ďalších jazykov
   zefektívnenie a čiastočnú automatizáciu technickej podpory
   mnohojazyčné vyhľadávanie relevantných informácií

Tak ako Vám viac pristanú šaty od krajčíra alebo oblek ušitý na mieru, aj v oblasti strojového prekladu možno dosiahnuť ešte lepších výsledkov, ak prekladač zameriame na určitú oblasť, napr. medicínu, strojárstvo ap. V spoločnosti Lingea používame takto špeciálne pripravený prekladač, aby sme získali efektívnejší preklad cestovných sprievodcov. Vďaka tomu môžeme vydať aj sprievodcov po menej obvyklých destináciách ako napr. Kapverdy, Filipíny či Tanzánia.

Vaša Lingea

Nový překladač Lingea

Na stránce https://prekladac.lingea.cz si můžete vyzkoušet nové verze překladačů.

více zde

Jak efektivně a bezpečně využívat strojové překladače?

Možnosti a úskalí současných překladačů

více zde


Novinky z poslední doby najdete v archivu. ...