Korektury

Zkontrolujeme, zda jsou Vaše české i cizojazyčné texty gramaticky, stylisticky i věcně správně.

Nabízíme:

korektury cizojazyčných textů rodilými mluvčími

  • na Vaše přání necháme námi vypracovaný překlad překontrolovat rodilým mluvčím
  • rodilý mluvčí zkontroluje již existující text nebo překlad, který máte k dispozici
  • provedeme korekturu překladu, který jste si sami vypracovali

korektury českých textů

  • gramatické korektury (opravy překlepů, pravopisných a gramatických chyb)
  • stylistické korektury (kontrola stylové úpravy textu a volby výrazových prostředků)
  • předtiskové korektury (kontrola textu a odstranění typografických chyb před tiskem)
  • věcné korektury
  • odborné korektury

Naši korektoři a korektorky zpracovali dosud největší vydaná pravidla českého pravopisu (více o titulu se dozvíte zde) a podílejí se také na korekturách kompletní řady titulů nakladatelství www.lingea.cz, které je od roku 1995 dodavatelem korektoru překlepů do produktů řady Microsoft Office a autorem prvního českého korektoru gramatiky.

Veškeré materiály, které nám předáte ke korektuře, nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nebudou využity jinak než k provedení Vámi objednané služby.

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh - MSV 2018

V letošním roce se opět účastníme mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 1.-5.10. 2018 na brněnském výstavišti.

více zde...

o nás

Překlady z /do následujících jazyků

angličtina, němčina, ruština více