Přehled oborů

Klíčovým prvkem při zpracování překladu je výběr vhodného překladatele, který má nejen potřebné jazykové znalosti, ale orientuje se i v daném oboru. Významným faktorem zvyšujícím kvalitu překladu je kromě erudice překladatele i terminologie obsažená v elektronických slovnících Lexicon, které mají naši překladatelé k dispozici.

Poskytujeme překlady v následujících oborech:

automotive farmacie kultura právo strojírenství
biologie finance lékařské přístroje přírodní vědy technika
cestovní ruch fyzika lidské zdroje, BOZP slévárenství účetnictví/daně
doprava/telematika gastronomie marketing/PR služby umění
ekologie historie matematika software/APP veterina
ekonomika hutnictví medicína spol. vědy výživa
elektrotechnika chemie móda/oděv/textil spotřební elekt. vzdělávání
energetika IT obchod stavebnictví zem. technika
EU směrnice kosmetika personalistika stomatologie zprac. průmysl

 

 

Jak vylepšit výsledky strojového překladu

I přes dynamický vývoj překladačů v posledních letech se nelze ...

více zde

Slovníky a další jazykové materiály zdarma

Rádi bychom vás podpořili v současném náročném období, kdy v důsledku uzavření škol probíhá vzdělávání v domácím prostředí ...

více zde


Novinky z poslední doby najdete v archivu. ...