Soudní překlady

Soudní překlady, někdy také nazývané jako ověřené/úřední nebo překlady se soudní doložkou, zahrnují překlady dokumentů, které jsou určené pro státní instituce a úřady v České republice nebo zahraničí. K vyhotovení překladu je zapotřebí originální dokument nebo notářsky ověřená kopie, která se svazuje s překladem vypracovaným soudním překladatelem. Soudní překlad je opatřen soudní doložkou a razítkem soudního překladatele, který ručí za správnost a přesnost překladu a je jmenovaný v souladu se zákonem O znalcích a tlumočnících. Zajišťujeme také notářské ověření vámi dodaných listin či dokumentů.

Typy překládaných dokumentů:

  • rodné listy, oddací listy, lékařské zprávy
  • výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z trestního rejstříku, výpisy z bankovního účtu
  • vysvědčení, diplomy, potvrzení o studiu
  • plné moci, smlouvy, znalecké posudky

Jak postupovat?

Všem našim klientům doporučíme, aby si u dané instituce nebo úřadu ověřili, jaký typ překladu je nutné předložit. Originální dokumenty nebo notářsky ověřené kopie určené k překladu lze osobně předat na adrese Lingea s.r.o., Palackého 35, 612 00 Brno. Podklady lze rovněž poslat poštou nebo využít služeb kurýra či EMS. Pracovníci oddělení překladů vám rádi poradí, jak postupovat.

Veškeré materiály, které nám předáte k překladu nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

Lingea Translator

Lingea Translator je překladač nové generace ...

více zde

Jak vylepšit výsledky strojového překladu

I přes dynamický vývoj překladačů v posledních letech se nelze ...

více zde


Novinky z poslední doby najdete v archivu. ...