Soudní překlady

Soudní překlady, někdy také nazývané jako ověřené/úřední nebo překlady se soudním razítkem, zahrnují překlady dokumentů, které jsou určené pro státní instituce a úřady v České republice nebo zahraničí. K vyhotovení takového překladu je zapotřebí originál nebo notářsky ověřená kopie, která se svazuje s překladem vypracovaným soudním překladatelem. Soudní překlad je opatřen soudní doložkou a razítkem soudního překladatele, který ručí za správnost a přesnost překladu. Zajišťujeme také notářské ověření Vámi dodaných listin či dokumentů.

Typy překládaných dokumentů:

  • rodné listy, oddací listy, apostily
  • výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z trestního rejstříku, výpisy z bankovního účtu
  • vysvědčení, diplomy, potvrzení o studiu
  • plné moci, smlouvy, znalecké posudky

 

Jak postupovat:

Všem našim klinetům radíme, aby si u dané instituace nebo daného úřadu ověřili, zda bude postačovat standardní překlad, nebo je nutný překlad soudní. Pracovníci oddělení překladů Vám rádi poradí jak postupovat. Máte už text přeložen a potřebujete jej opatřít razítekm soudního překladatele? I tuto službu pro Vás zajistíme.

Originální dokumenty nebo notářsky ověřené kopie určené k překladu lze osobně předat na adrese Lingea s.r.o., Vackova 9, 612 00 Brno. Materiály nám také můžete zaslat naskenované na e-mailovou adresu info@preklady.cz nebo si překlad objednat na našich stránkách: viz objednávka.S originálními dokumenty Vám soudní překlad svážeme dodatečně. Podklady lze rovněž poslat poštou nebo využít služeb kurýra či EMS.

Veškeré materiály, které nám předáte k překladu, nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nebudou využity jinak než k provedení Vámi objednané služby.

Aktuality

Nová pobočka ul. Palackého 35

více zde...

Noví velcí průvodci

více zde...

o nás

Překlady z /do následujících jazyků

angličtina, němčina, ruština více