Kontaktujte nás pro přesnou cenovou kalkulaci. Obratem se s vámi spojíme, prodiskutujeme váš požadavek a navrhneme pro něj optimální řešení.

Cenu jazykových a grafických služeb ovlivňuje řada faktorů jako požadovaný typ překladu, odbornost a rozsah dokumentace, kvalita zdrojového textu nebo preferovaný termín vyhotovení. Klíčový je rovněž účel překladu, kde u textů určených k publikaci doporučujeme korekturu rodilým mluvčím a následnou předtiskovou korekturu.

Pro zpracování většiny zakázek používáme překladové CAT nástroje, které zohledňují opakovatelnost textu a umožňují použití překladové paměti při častější spolupráci. Tento druh automatizace výrazně urychluje celý proces, snižuje náklady a zajišťuje konzistenci s předchozími překlady.

Na realizaci zakázek pracují prověření překladatelé s náležitou orientací v daném oboru ve spolupráci se zkušeným projektovým týmem. Zajistíme komplexní zpracování rozsáhlých lokalizačních projektů v mnoha zdrojových formátech.

Veškeré materiály, které nám předáte k překladu nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

Orientační cenové nastavení* (kombinace čeština – cizí jazyk)

PŘEKLADY Z/DO ČEŠTINY BĚŽNÝ PŘEKLAD
cena za 1 NS od
KOREKTURA RODILÝM MLUVČÍM
cena za 1 NS od
angličtina 299 Kč 159 Kč
němčina 319 Kč 169 Kč
francouzština 379 Kč 169 Kč
italština 379 Kč 169 Kč
polština 339 Kč 169 Kč
ukrajinština 339 Kč 169 Kč
rumunština 429 Kč 179 Kč
maďarština 429 Kč 179 Kč
bulharština 429 Kč 179 Kč

*Uvedené ceny se vztahují na překlad 1 normostrany a jsou uvedeny bez DPH. Pro lepší představu o nabízených jazycích a cenách (např. angličtina – cizí jazyk) nás kontaktujte.

Jak nejčastěji účtujeme jazykové služby?

slovo – účtování na zdrojová slova je považováno za nejrozšířenější způsob napříč překladatelskou komunitou a umožňuje přesné stanovení ceny před započetím samotného překladu

normostrana (NS) – rozumí se strana o 1 800 znacích včetně mezer, cena se zpravidla počítá z výsledného rozsahu přeloženého textu

hodina – hodinová sazba je vhodná pro aktualizace či specifické úpravy již přeložených textů, dále pro korektury nebo grafické práce

projekt – optimální cenové nastavení, které individuálně zohledňuje všechny aspekty konkrétní zakázky / konkrétního projektu a zvýhodnění plynoucí z pravidelné spolupráce

minimální sazba – jedna normostrana nebo 250 slov