Ceny překladů a jazykových služeb

Kontaktujte nás pro přesnou cenovou kalkulaci.

Obratem se s vámi spojíme, prodiskutujeme váš požadavek a navrhneme pro něj optimální řešení.

Cenu jazykových a grafických služeb ovlivňuje řada faktorů jako požadovaný typ překladu, odbornost a rozsah dokumentace, kvalita zdrojového textu nebo preferovaný termín vyhotovení. Klíčový je rovněž účel překladu, kde u textů určených k publikaci doporučujeme korekturu rodilým mluvčím a následnou předtiskovou korekturu.

Pro zpracování většiny zakázek používáme překladové CAT nástroje, které zohledňují opakovatelnost textu a umožňují použití překladové paměti při častější spolupráci. Tento druh automatizace výrazně urychluje celý proces, snižuje náklady a zajišťuje konzistenci s předchozími překlady.

Na realizaci zakázek pracují prověření překladatelé s náležitou orientací v daném oboru ve spolupráci se zkušeným projektovým týmem. Zajistíme komplexní zpracování rozsáhlých lokalizačních projektů v mnoha zdrojových formátech.

Veškeré materiály, které nám předáte k překladu nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

Orientační cenové nastavení* (kombinace čeština – cizí jazyk)

PŘEKLADY Z/DO ČEŠTINY BĚŽNÝ PŘEKLAD
cena za 1 NS od
KOREKTURA RODILÝM MLUVČÍM
cena za 1 NS od
angličtina 299 Kč 159 Kč
němčina 319 Kč 169 Kč
francouzština 379 Kč 169 Kč
italština 379 Kč 169 Kč
polština 339 Kč 169 Kč
ukrajinština 339 Kč 169 Kč
rumunština 429 Kč 179 Kč
maďarština 429 Kč 179 Kč
bulharština 429 Kč 179 Kč

*Uvedené ceny se vztahují na překlad 1 normostrany a jsou uvedeny bez DPH. Pro lepší představu o nabízených jazycích a cenách (např. angličtina – cizí jazyk) nás kontaktujte.

Jak nejčastěji účtujeme jazykové služby?

  • slovo – účtování na zdrojová slova je považováno za nejrozšířenější způsob napříč překladatelskou komunitou a umožňuje přesné stanovení ceny před započetím samotného překladu
  • normostrana (NS) – rozumí se strana o 1 800 znacích včetně mezer, cena se zpravidla počítá z výsledného rozsahu přeloženého textu
  • hodina – hodinová sazba je vhodná pro aktualizace či specifické úpravy již přeložených textů, dále pro korektury nebo grafické práce
  • projekt – optimální cenové nastavení, které individuálně zohledňuje všechny aspekty konkrétní zakázky / konkrétního projektu a zvýhodnění plynoucí z pravidelné spolupráce
  • minimální sazba – jedna normostrana nebo 250 slov

Jak stanovit termín vyhotovení?

Standardní kapacita profesionálního překladatele se pohybuje v rozmezí 8–10 normostran za den (ekvivalent 2000–2500 slov). Vyhotovení zakázky v takovémto rozsahu zabere přibližně tři pracovní dny, a to včetně výstupní kontroly a implementace dotazů vzniklých při překladu. S rostoucím rozsahem textu se úměrně navyšuje počet pracovních dní pro realizaci jeho překladu.

Pokud vás skutečně tlačí čas a potřebuje překlad co nejrychleji, zajistíme vám expresní překlad v požadovaném termínu při zachování vysoké kvality.

Pro rozsáhlé lokalizační projekty nebo dlouhodobou spolupráci sestavíme tým jazykových expertů, překladatelů, korektorů a dalších specialistů v čele s projektovým koordinátorem, který se zaměřuje na dodržení všech potřebných procesů, zajištění kvality a řešení dotazů či připomínek.

Co ovlivňuje termín vyhotovení:

  • celkový rozsah dokumentace;
  • specializace a odbornost (vysoce odborné, lékařské či marketingové texty nebo lokalizace softwaru zpravidla vyžadují větší koncentraci při sledování kontextu a průběžné ověřování správné terminologie);
  • související služby a procesní kroky (následná korektura, grafické zpracování, interní kontrola, implementace dotazů apod.);
  • překladové technologie (použití překladových CAT nástrojů nebo jiných jazykových technologií dokáže urychlit proces překladu, a navíc snížit celkové náklady za zakázku).
×