Soudní překlady úředních dokumentů

Soudní překlady, někdy nazývané také jako ověřené/úřední překlady nebo překlady se soudní doložkou/razítkem, zahrnují překlady písemností, které jsou určené pro komunikaci se soudy, úřady a jinými institucemi v České republice nebo v zahraničí. K vyhotovení soudního překladu je zapotřebí originální písemnost nebo její úředně ověřená kopie, která se neoddělitelně připojí k překladu vypracovanému soudním překladatelem. Soudní překlad je opatřen doložkou a podpisem soudního překladatele, který je jmenovaný v souladu se zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a ručí za přesnost překladu.

TYPY PŘEKLÁDANÝCH DOKUMENTŮ:

 • rodné listy, oddací listy, úmrtní listy;
 • výpisy z obchodního rejstříku, smlouvy, plné moci;
 • výpisy z trestního rejstříku, živnostenské listy;
 • výpisy z bankovního účtu, daňová přiznání;
 • vysvědčení, diplomy, potvrzení o studiu;
 • lékařské zprávy, znalecké posudky a další.

NOVĚ! Soudní překlady v elektronické podobě

Volíte pohodlnější alternativu k osobnímu předávání či zasílání listin poštou? Kontaktujte nás a informujte se o možnostech vyhotovení soudního překladu v elektronické podobě.

Jak postupovat při poptávání soudního překladu?

Nejprve doporučujeme zjistit si u daného úřadu nebo instituce, pro kterou je překlad určen, požadavky na předkládané písemnosti, ověření jejich pravosti, překlad a formu jeho vyhotovení.

V druhém kroku nám pomocí formuláře nezávazné poptávky zašlete kompletní písemnosti nejprve v elektronické podobě (dokument ve formátu PDF, prostý sken nebo čitelná fotografie), na jejichž základě vypracujeme cenovou kalkulaci a domluvíme se na dalším postupu.

Co je potřeba před zadáním soudního překladu ověřit?

 • Mám připraveny kompletní písemnosti?
 • Obsahují potřebné náležitosti, jako jsou ručně vyhotovená razítka a podpisy (popřípadě kvalifikované elektronické podpisy), případné legalizace (ověření pravosti podpisů) a ověření pro použití v cizím státě (apostila/superlegalizace)?
 • Potřebuji nechat vyhotovit úředně ověřenou kopii, abych si mohl originální písemnost ponechat pro další použití?
 • Kolik kopií (vyhotovení) budu celkem potřebovat?
 • Jakým způsobem má být překlad předán? V listinné či elektronické podobě?

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme.

Po potvrzení objednávky se domluvíme, jakou formou nám originální písemnosti či jejich úředně ověřené kopie předáte.

Úředně ověřené kopie (opisy) listin doporučujeme nechávat vyhotovit u notářů či notářských kandidátů, kteří jsou pověřeni provádět ověřování listin pro jejich použití v zahraničí. Takto ověřené listiny lze v případě potřeby následně doplnit o vyšší ověření, jako je např. apostila, což u listin ověřených na pobočkách Czech POINT není možné.

Písemnosti, které budou připojeny k překladu, nám můžete předat:

 • osobně nebo poštou: Palackého třída 35, 612 00 Brno, mapa;
 • kurýrní službou dle vlastního výběru;
 • v případě vyhotovení v elektronické podobě: info@preklady.cz.

Veškeré materiály, které nám předáte k překladu nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

×