Soudní překlady

Soudní překlady, někdy nazývané také jako ověřené/úřední překlady nebo překlady se soudní doložkou/s razítkem, zahrnují překlady písemností, které jsou určené pro komunikaci se soudy, úřady a jinými institucemi v České republice nebo v zahraničí. K vyhotovení soudního překladu je zapotřebí originální písemnost nebo její úředně ověřená kopie, která se neoddělitelně připojuje k překladu vypracovanému soudním překladatelem. Soudní překlad je opatřen doložkou a podpisem soudního překladatele, který je jmenovaný v souladu se zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a ručí za přesnost překladu.

Typy překládaných dokumentů:

 • rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
 • výpisy z obchodního rejstříku, smlouvy, plné moci
 • výpisy z trestního rejstříku, živnostenské listy
 • výpisy z bankovního účtu, daňová přiznání
 • vysvědčení, diplomy, potvrzení o studiu
 • lékařské zprávy, znalecké posudky ad.

NOVĚ! Soudní překlady v elektronické podobě

Volíte pohodlnější alternativu k osobnímu předávání či zasílání listin poštou? Soudní překlady je možné vyhotovit i v elektronické podobě. Kontaktujte nás a informujte se o možnostech vyhotovení soudního překladu touto cestou.

 

Jak postupovat při poptávání soudního překladu?

Všem našim klientům doporučujeme, aby si u daného úřadu nebo instituce, pro kterou je překlad určen, ověřili požadavky na předkládané písemnosti, ověření jejich pravosti, překlad a formu jeho vyhotovení.*

Následně by nám pomocí formuláře nezávazné poptávky měli zaslat kompletní písemnost nejprve v elektronické podobě (dokument ve formátu PDF, prostý sken nebo čitelná fotografie), na jejímž základě vypracujeme cenovou kalkulaci a domluvíme se na dalším postupu.

Veškeré materiály, které nám předáte k překladu nebo jen k vypracování nezávazné cenové nabídky, jsou považovány za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.

*Co je potřeba před zadáním překladu ověřit?

 • Mám připraveny kompletní písemnosti?
 • Obsahují potřebné náležitosti, jako jsou ručně vyhotovená razítka a podpisy (popřípadě kvalifikované elektronické podpisy), případná legalizace (ověření pravosti podpisů) a ověření pro použití v cizím státě (apostila/superlegalizace)?
 • Potřebuji nechat vyhotovit úředně ověřenou kopii, abych si mohl originální písemnost ponechat pro další použití?
 • Kolik kopií (vyhotovení) budu celkem potřebovat?
 • Jakým způsobem má být překlad předán? V listinné či elektronické podobě?

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme.

Po potvrzení objednávky se domluvíme, jakou formou nám originální písemnosti či jejich úředně ověřené kopie předáte.

Úředně ověřené kopie (opisy) listin doporučujeme nechávat vyhotovit u notářů či notářských kandidátů, kteří jsou pověřeni provádět ověřování listin pro jejich použití v zahraničí. Takto ověřené listiny lze v případě potřeby následně doplnit o vyšší ověření, jako je např. apostila, což u listin ověřených na Czech POINTu není možné.

Písemnosti, které budou připojeny k překladu, nám můžete předat:

 • osobně nebo poštou: Palackého třída 35, 612 00 Brno, mapa
 • kurýrní službou dle Vašeho výběru
 • v případě vyhotovení v elektronické podobě: info@preklady.cz