Korektury

Správně přeložené dokumenty jsou vizitkou každé společnosti. Mnohdy nestačí jen zajímavé grafické zpracování, šíře nabízených produktů nebo služeb. Je to právě korektura cílového textu, která má rozhodující vliv nejen na srozumitelnost textu, ale především na prestiž a vnímání společnosti v dané zemi.

Druhy korektur:

  • gramatická/jazyková korektura – opravy překlepů, pravopisných a gramatických chyb
  • stylistická korektura – stylistická úprava textu a správná volba výrazových prostředků
  • předtisková korektura – odstranění typografických chyb před tiskem nebo přímo na webových stránkách
  • věcná korektura – kontrola věcné/odborné správnosti

Korekturu českých textů provede vystudovaný lingvista (bohemista). Korektury cizojazyčných textů vypracuje rodilý mluvčí daného jazyka.

Typy textů ke korektuře:

  • propagační a marketingové materiály
  • webové stránky, aplikace a software
  • manuály, návody, produktové listy
  • odborné články do impaktovaných časopisů

Naši korektoři zpracovali dosud největší vydaná Pravidla českého pravopisu (více o titulu se dozvíte zde) a podílejí se také na korekturách kompletní řady titulů nakladatelství Lingea, které je od roku 1995 dodavatelem korektoru překlepů do produktů řady Microsoft Office a autorem prvního českého korektoru gramatiky.

Spoustu praktických rad a informací o správném užívání českého jazyka naleznete na portálu nechybujte.cz. Zvláště oblíbenou funkcí je automatická kontrola textů a doplnění chybějících háčků a čárek. Součástí portálu je kromě pravidel českého pravopisu Slovník současné češtiny a Slovník českých synonym a antonym.