Korektury a kontrola správnosti textu

Kvalitní korektury rodilými mluvčími jsou neodmyslitelnou součástí precizního překladu. Nejenže odstraňují chyby, ale celkově obohacují text a dodávají mu na srozumitelnosti a čtivosti.

Kombinace vhodných korektur zaručí gramatickou a terminologickou správnost, ale zaměří se i na stylistickou stránku a celkové vyznění textu v cílové lokaci. Neméně důležitý je účel a použití samotného překladu, kde u textů určených k publikaci doporučujeme korekturu rodilým mluvčím a následnou předtiskovou korekturu. Zajistíme různé druhy korektur, s jejichž správným výběrem vám rádi poradíme.

ZÁKLADNÍ DRUHY KOREKTUR:

  • jazyková korektura – pravopisné a gramatické chyby, překlepy, základní stylistická úprava;
  • stylistická korektura – stylistická úprava textu a správná volba výrazových prostředků;
  • věcná/odborná korektura – kontrola věcné správnosti a správné použití odborných termínů;
  • korektura změn – aktualizace překladu na základě dodatečných změn nebo úprav v textu;
  • předtisková korektura – odstranění typografických chyb před tiskem nebo publikací textu.

Dále...

  • korektura zdrojového textu – revize a odstranění nedostatků v původním textu (zpravidla před samotným překladem nebo před jeho publikací);
  • kontextová korektura – přizpůsobení přeloženého textu např. vizuálnímu obsahu webových stránek, e-shopů nebo aplikací;
  • srovnávací (nezávislá) korektura – posouzení správnosti vyhotoveného překladu oproti zdrojovému textu (kontrola správnosti překladu);
  • post-editace strojového překladu – profesionální editace strojového překladu (viz níže).

Post-editace strojového překladu (MTPE)

V procesu post-editace upraví profesionální překladatel nebo post-editor strojově přeložené texty (tzn. raw machine translation), a to v takové míře, aby dosáhl požadované výstupní kvality. Tento proces je většinou rychlejší a úspornější než samotný překlad bez využití strojového překladu. Vždy je však třeba brát ohled na konkrétní situaci, kdy zpracování pomocí strojového překladu nemusí být pro určitý text vhodné a celková úspora poté nedosáhne požadované výše.

Strojové překlady se stávají běžnou součástí komunikace, ale i přes výrazný pokrok v oblasti umělé inteligence nedokáží vždy zachytit jemnosti a nuance lidské řeči tak, jak bychom si představovali. Je nezbytné si být vědom jejich omezení. Strojové překlady jsou obzvláště užitečné pro rychlý přehled obsahu, ale ne vždy odpovídají specifickým potřebám, zvláště pokud se jedná o odborné, kreativní nebo citlivé texty.

Zajistíme, aby každé slovo znělo přesně tak, jak jste zamýšleli. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného typu korektury. Kontaktujte nás ještě dnes.

Víte, že:

Naši korektoři zpracovali dosud největší vydaná Pravidla českého pravopisu a podílejí se také na korekturách kompletní řady titulů nakladatelství Lingea, které je od roku 1995 dodavatelem korektoru překlepů do produktů řady Microsoft Office a autorem prvního českého korektoru gramatiky.

Spoustu praktických rad a informací o správném užívání českého jazyka naleznete na portálu nechybujte.cz. Zvláště oblíbenou funkcí je automatická kontrola textů a doplnění chybějící diakritiky. Součástí portálu je kromě pravidel českého pravopisu Slovník současné češtiny a Slovník českých synonym a antonym.

×