Nezávazná poptávka

Zašlete nám nezávaznou poptávku překladu, korektury nebo tlumočení. Obratem vypracujeme cenovou kalkulaci, která bude obsahovat cenovou nabídku za 1 normostranu (či 1 den tlumočení), celkovou hodnotu zakázky bez a s DPH, popř. termín předání vyhotoveného překladu (či vyhotovené korektury).

Celková cena překladu se určuje podle počtu normostran textu. Pojmem normostrana se rozumí 1 800 znaků včetně mezer, což je v souladu s vyhláškou č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2. Počet normostran se stanoví ze zdrojového textu zaslaného klientem. Cenu překladu Vám sdělíme vždy předem.

Vypracování kalkulace se řídí obchodními podmínkami společnosti Lingea s.r.o. uveřejněnými na webových stránkách www.preklady.cz. 

Formulář nezávazné poptávky

překlad

korektura

hod

Bez termínu dodání nelze určit přesnou cenu.

Bez dokumentu nelze určit přesnou cenu.

Můžete uvést odbornost, obtížnost či další specifikace.

 

kontakt