Překlady a korektury pro více než 40 jazyků

Lingea se zabývá vývojem jazykových aplikací a tvorbou vlastních jazykových titulů od roku 1997. Působíme v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Srbsku, kde jsme celkově vydali přes 700 knižních titulů věnovaných jazykům.

Jazyky nás opravdu baví a rádi se pouštíme i do projektů, které u nás nemají obdoby. Proto se nezaměřujeme jen na angličtinu a jiné světové jazyky, ale vydáváme příručky věnované i méně obvyklým jazykům Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Mezi nimi vyniká pestrá kolekce konverzací pro více než 50 jazyků. Nezapomínáme ani na náš mateřský jazyk a prostřednictvím webového portálu nechybujte.cz se snažíme zdokonalovat všeobecnou znalost spisovné češtiny.

Naše vize

Jako přední dodavatel jazykových produktů a služeb klademe důraz na poskytování individuálních řešení. Naším cílem je, abyste nejen efektivně komunikovali v jazyce svých zákazníků a obchodních partnerů, ale také plně porozuměli jejich potřebám. U nás se můžete spolehnout na širokou škálu nabízených jazykových služeb včetně rozsáhlého týmu rodilých mluvčích, kteří disponují odbornou terminologií a potřebnou kulturní znalostí. Pomůžeme vám překonat jakékoli jazykové bariéry, posílit firemní značku a prezentaci vaší organizace.

PŘEHLED JAZYKOVÝCH SKUPIN:

 • překlady z/do češtiny/slovenštiny;
 • překlady do slovanských jazyků;
 • překlady do CEE jazyků (středoevropské a východoevropské jazyky);
 • překlady do evropských jazyků (zejména jazyky EU);
 • překlady do hlavních světových jazyků (cizojazyčné překlady);
 • překlady do méně obvyklých jazyků.

Rodilí mluvčí pro více než 40 jazyků

Perfektně přeložený a přirozeně znějící obsah je nezbytným předpokladem pro vaši úspěšnou strategii na cílovém trhu. Jsme hrdí na naši rozmanitou základnu rodilých mluvčích a jazykových expertů, kteří pokrývají více než 40 jazyků. Náš tým průběžně rozšiřujeme o další talentované překladatele a podrobujeme je náročným testům, abychom zajistili vysokou kvalitu a odbornost v každém jazyce.

Bohaté zkušenosti v nejrůznějších oborech

Důležitým kritériem je výběr vhodného překladatele, který nejenže disponuje potřebnými jazykovými znalostmi, ale také se perfektně orientuje v daném oboru. Náš neustále se rozrůstající tým kvalifikovaných překladatelů, rodilých mluvčích a interních specialistů pokrývá mnoho různých odvětví – od IT, techniky, strojírenství a marketingu po medicínu, právo a jiné. Vaše dokumenty tak budou vždy přeloženy s odpovídající odborností.

Úspora času a nákladů při překladu

Pro zpracování většiny zakázek používáme překladové CAT nástroje (computer-assisted translation), které zohledňují opakovatelnost textu a umožňují použití překladové paměti při opětovné spolupráci. Tento druh automatizace výrazně urychluje celý proces, snižuje náklady a zajišťuje konzistenci s předchozími překlady. U překladu standardně aplikujeme 70–80% slevu na opakující se segmenty a shody s překladovou pamětí.

Jednotný a konzistentní překlad díky překladové paměti

Překladová paměť je databáze, která uchovává již dříve přeložené segmenty textu. Kdykoli se objeví podobný či identický textový segment, CAT nástroj automaticky nabídne překlad z paměti. To výrazně urychluje proces překladu, minimalizuje opakování překladu identických frází a zajišťuje konzistentní znění textů a používané terminologie.

Správa a použití terminologické databáze

Terminologická databáze/slovník/glosář je klíčovou součástí CAT nástrojů, která slouží ke správě a udržení používání konzistentního názvosloví. Glosář může být vytvořen na základě specifických požadavků klienta nebo odvětví a může být integrován přímo do CAT nástroje. Při překladu lze okamžitě získat přesné překlady klíčových termínů z glosáře, což výrazně zvyšuje kvalitu a zabraňuje použití nevhodných termínů. CAT nástroje s využitím překladové paměti a terminologické databáze tak představují klíčový prvek při realizaci profesionálního překladu a lokalizace.

Víte, že:

 • ve Wordu, Excelu, InDesignu a dalších aplikacích používáte korektor překlepů od nás?
 • jsme vydali dosud nejobsáhlejší a nejpodrobnější pravidla českého pravopisu?
 • na portálu slovnik.seznam.cz používáte naše slovníky?
 • se podílíme na mezinárodních projektech zaměřených na strojový překlad?
 • vyvíjíme řečové technologie, které v budoucnu zlevní a usnadní tlumočení?
×