Lokalizace webových stránek, e-shopů a aplikací

Expandujte do zahraničí a získejte nové zákazníky. Váš obsah bude rezonovat napříč světovými trhy.

V současném globalizovaném světě má lokalizace významnou úlohu pro efektivní komunikaci v mezinárodním prostředí. Ale co přesně lokalizace znamená a proč je tak důležitá? Pojďme se na to podívat.

Co je lokalizace?

Lokalizace v překladatelství je specializovaný proces, který přesahuje běžný překlad textu. Jedná se o úpravu a adaptaci obsahu, aby se stal relevantním a přitažlivým pro konkrétní cílovou skupinu v určitém kulturním a jazykovém prostředí. Tento proces zahrnuje úpravu jazyka, zapisování dat, formátu času, měrných jednotek, měny a mnoha dalších prvků tak, aby co nejlépe odpovídaly specifickým potřebám cílového trhu.

Rozdíl mezi překladem a lokalizací

Zatímco překlad se zaměřuje na převod obsahu z jednoho jazyka do druhého, lokalizace se věnuje přizpůsobení tohoto obsahu tak, aby se zvýšila jeho relevantnost a efektivita pro konkrétní kulturu, zemi nebo region. Překlad je pouze prvním krokem, zatímco lokalizace je hlubší proces zohledňující řadu aspektů.

Důležitost lokalizace

Lokalizace je nezbytná pro úspěšný vstup na nové trhy. Zákazníci preferují obsah, který je dostupný v jejich mateřském jazyce a odpovídá jejich kulturním zvyklostem. Správná lokalizace může výrazně ovlivnit celkové vnímání firemní značky, prodej a uživatelskou spokojenost.

ZAJIŠŤUJEME LOKALIZACI:

 • webových stránek, e-shopů včetně zákaznické podpory;
 • softwaru, aplikací a podnikových systémů (CRM, ERP);
 • technických návodů a odborné dokumentace;
 • marketingového a propagačního obsahu, příspěvků na sociální sítě;
 • e-learningových produktů;
 • multimediálního obsahu.

Příklady lokalizace v praxi

Lokalizace webu:

 • překlad webových stránek do cizího jazyka včetně navigace, popisků a obsahu;
 • přizpůsobení grafických prvků, jako jsou obrázky a ikony, aby se staly relevantními pro cílový trh;
 • překlad formulářů, uživatelských rozhraní a metadat pro SEO.

Lokalizace marketingových textů:

 • překlad reklamních sloganů, inzerátů, letáků, a brožur;
 • přizpůsobení marketingových strategií a obsahu pro specifickou cílovou skupinu v dané zemi;
 • překlad a adaptace e-mailových kampaní, sociálních médií a PPC reklam.

Lokalizace softwaru:

 • překlad uživatelského rozhraní (UI) a dialogových oken do cílového jazyka;
 • lokalizace nápovědy, manuálů a dokumentace;
 • přizpůsobení datových formátů, časových zón, měn a dalších lokalizačních aspektů.

Lokalizace technické dokumentace:

 • překlad technických manuálů, návodů k použití, specifikací a inženýrských dokumentů;
 • analýza a překlad terminologické databáze specifické pro danou technickou oblast;
 • přizpůsobení názvů produktů, komponent a funkcí dle jazykových a kulturních potřeb.

Každý projekt je jedinečný, má své specifické nároky a vyžaduje individuální přístup. Vyzkoušejte některá z našich jazykových řešení. Váš obsah upravíme tak, aby oslovil zákazníky napříč různými trhy, kulturami a kontexty.

×