Tlumočení pro každou příležitost

Tlumočení je nepostradatelným prvkem úspěšné komunikace. Umožňuje jednotlivcům i firmám plynulou interakci bez ohledu na jazykové bariéry a je klíčem k porozumění a propojení napříč různými kulturami a národy. Hodnota tlumočení spočívá ve schopnosti správně interpretovat zamýšlené sdělení tak, aby nedošlo ke zkreslení dojmů nebo ztrátě podstatných informací.

Pro vaše obchodní jednání, školení nebo zahraniční konferenci vybereme profesionálního tlumočníka se znalostí oboru a bohatými zkušenostmi. Pro rozsáhlejší akce sestavíme celý tým tlumočníků na míru.

DRUHY TLUMOČENÍ:

 • konsekutivní tlumočení – obchodní jednání, školení, workshopy;
 • simultánní tlumočení a šušotáž – konference, kongresy při použití kabin a ozvučovací techniky;
 • soudní tlumočení – sňatky, soudní jednání;
 • doprovodné tlumočení – obchodní cesty a schůzky;
 • tlumočení po telefonu/on-line – Skype, Microsoft Teams;
 • pronájem tlumočnické techniky.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Odehrává se v intervalech, kdy tlumočník nejprve naslouchá mluvčímu, který se vždy po kratších částech projevu odmlčí, a poskytne tak tlumočníkovi prostor pro převod sdělení do cílového jazyka. Je vhodné zejména pro schůzky s menším počtem účastníků (na jednoho tlumočníka), jako jsou obchodní jednání, firemní porady, workshopy, školení nebo jiná setkání menšího charakteru.

 • Přesnější a podrobnější interpretace.
 • Vhodné pro menší události s nižším počtem účastníků.
 • Není potřeba specializovaného tlumočnického vybavení.

Simultánní (současné/kabinové/konferenční) tlumočení

Představuje proces, kdy tlumočník aktivně naslouchá řečníkovi a téměř okamžitě, souběžně s projevem, převádí sdělení do cílového jazyka. Používá se na kongresech, konferencích, při velkých setkáních a mezinárodních událostech. Pro plynulou komunikaci bez přerušení průběhu události se využívá specializované tlumočnické vybavení v podobě kabin, mikrofonů, sluchátek a další ozvučovací techniky. Simultánní tlumočení je poměrně náročné a pro každou jazykovou kombinaci běžně vyžaduje využití dvou tlumočníků, kteří se pravidelně střídají.

 • Plynulá a nepřetržitá komunikace.
 • Ideální pro větší akce s vícejazyčným publikem.
 • Časová úspora a udržení tempa události díky využití tlumočnické techniky.

Šušotáž

Známá také jako tlumočení šeptem, je charakteristická tím, že se tlumočník a posluchač nacházejí v těsné blízkosti, přičemž samotné tlumočení probíhá šeptem nebo tichým hlasem přímo do ucha posluchače. Jedná se o specifický formát simultánního tlumočení, který nevyžaduje použití tlumočnické techniky, jak je tomu u běžného simultánního/kabinového tlumočení.

 • Úspora nákladů oproti simultánnímu tlumočení.
 • Vhodná pro jednoho účastníka nebo pro velmi malou skupinu.
 • Jednoduché řešení bez potřeby tlumočnické techniky.

Soudní tlumočení

Někdy označované jako ověřené/úřední tlumočení nebo soudní tlumočení s razítkem, se řídí zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Soudní tlumočník je jmenován Ministerstvem spravedlnosti a evidován v seznamu soudních znalců, tlumočníků a překladatelů. Je oprávněn provádět tlumočnické úkony před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu. Úkony a činnost, jejichž předmětem je přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jsou rovněž posuzovány jako tlumočnická činnost.

 • Tlumočnický úkon přesně odpovídá tlumočenému projevu.
 • Široká škála situací – sňatek s cizincem, tlumočení při zkouškách, soudní jednání, jednání s úřady, notářem či policií a další.
 • Absolutní nestrannost a nezávislost tlumočníka.

Tlumočení po telefonu nebo prostřednictvím on-line komunikačních platforem

Umožňuje klientům a tlumočníkům překonávat geografické bariéry bez nutnosti cestování. Tato moderní metoda tlumočení je všestranná a pohodlná a umožňuje přenos sdělení v reálném čase bez nutnosti fyzické přítomnosti účastníků. Někdy je označováno jako distanční tlumočení. On-line tlumočení je ideální pro různorodá obchodní jednání, školení, rutinní domluvu se zahraničním partnerem nebo telefonní asistenci na cestách.

 • Úspora času a nákladů spojených s logistikou.
 • Flexibilní řešení pro všechny účastníky.
 • Využití komunikačních softwarů a videokonferenčních systémů.

ZKUŠENOSTI, KTERÝM MŮŽETE DŮVĚŘOVAT

Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním kvalitních tlumočnických služeb v nejrůznějších odvětvích a při široké škále situací. Naši tlumočníci jsou odborníci, kteří nejenže ovládají jazyky, ale mají také hluboké porozumění ve specifických oblastech, což zajišťuje správný přenos informací včetně drobných nuancí.

V roce 2023 jsme uskutečnili přes 5 500 hodin tlumočení. Jedním z významných momentů byla úspěšná realizace rozsáhlého a organizačně náročného školení, při kterém současně pracovalo až 23 profesionálních tlumočníků.

Nenechte se omezit jazykovou bariérou. Kontaktujte nás a objevte spolehlivé a kvalitní tlumočnické služby. Zajistíme, aby vaše myšlenky, nápady a sdělení dosáhly svého cíle, ať už jste kdekoliv ve světě.

×