DTP a multimédia

Ušetřete čas a náklady spojené s grafickou úpravou díky našemu DTP týmu. Zajistíme kvalitní vizuální zpracování a precizní formátování vaší dokumentace.

Grafické zpracování překladů je cestou k dosažení atraktivního a profesionálního vzhledu vašeho obsahu. Dopřejte této fázi dostatek pozornosti, ať už se jedná o úpravy v aplikacích Adobe, Microsoft či jiných grafických a textových programech. Zaručíme, že vaše dokumenty budou přehledné a poutavé.

Při překladu se často mění délka textu, což může ovlivnit vizuální aspekt dokumentu. Správné rozložení a formátování je zásadní pro zachování srozumitelnosti a čitelnosti. Nabízí se řada způsobů zpracování, které se odvíjejí zejména od vstupního formátu zdrojových souborů dodaných zákazníkem nebo od požadavku na výstupní formát.

Zpracování v Adobe InDesign

Adobe InDesign je jedním z předních nástrojů pro grafický design. Umožňuje efektivní práci s rozvržením stránek, odstavci, styly a objekty. Překlady mohou být snadno integrovány do původního grafického rozložení, což zajistí, že přeložený dokument bude vypadat stejně profesionálně jako jeho originál.

Grafická úprava souborů PDF

I když máte k dispozici jen soubor PDF bez zdrojových dat (např. balíček Adobe InDesign), stále existují způsoby, jak provést jeho dodatečnou grafickou úpravu. Většinou lze využít technologie pro extrakci textu a jeho následnou úpravu ve vhodném grafickém editoru. Tím zajistíme, že přeložený text bude vizuálně odpovídat původnímu dokumentu. Jako alternativu můžeme zajistit vytvoření téměř totožného výstupu v Adobe InDesign, který bude odpovídat kvalitě vstupních PDF souborů, avšak jedná se o celkově náročnější variantu.

Úpravy v Microsoft Word

Pro jednoduché úpravy a formátování překladů lze využít také Microsoft Word. Tento běžně dostupný textový procesor umožňuje změny fontů a velikosti písma, zarovnání, odsazení a další formátování textu. I když Microsoft Word není tak specializovaný jako Adobe InDesign, lze s jeho využitím docílit profesionálního vzhledu dokumentů.

Multimédia

Mimo jiné nabízíme zpracování multimediálního obsahu. Představte svému publiku video či audiomateriály s dokonalými titulky a lokalizovanými prvky. Chceme, aby vaše sdělení zapůsobilo na všechny smysly příjemců, a proto se staráme o každý detail.

ZAJIŠŤUJEME:

  • přepis nebo extrakci textů ze zdrojového formátu;
  • grafické zpracování návodů a propagačních materiálů;
  • zpracování dokumentů v Adobe InDesign;
  • individuální grafické zpracování různých formátů podle vašeho zadání;
  • vytvoření titulků včetně překladu, časování a implementace do videa;
  • vytvoření nahrávek, konverze formátů, integrace do aplikace nebo systému a další.

Naše zkušenosti:

  • Vydáváme a distribuujeme přes 1 000 knižních titulů v 7 zemích – zejména pak v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Maďarsku.
  • Již mnoho let se podílíme na celé řadě projektů renomovaných zahraničních nakladatelů. Svá data nám ke zpracování s důvěrou svěřují vydavatelé jako HarperCollins PublishersOxford University Press či Pearson.

Kontaktujte nás pro více informací ohledně grafického zpracování překladů či multimédiálního obsahu. Pomůžeme vám najít tu nejlepší cestu k efektivní prezentaci vašeho obsahu.

×