DTP & multimedia

Grafické zpracování firemních materiálů a pečlivý výběr informací mají zásadní vliv na úspěšnou prezentaci společnosti na veletrzích a odborných konferencích a zvyšují její konkurenceschopnost.

Díky dlouhodobým zkušenostem s vydáváním vlastních knižních publikací a elektronických slovníků zajišťujeme komplexní DTP služby, podporujeme všechny běžné formáty a používáme profesionální grafické aplikace.

Multimédia představují efektivní přenos informací pomocí propojení textu, grafiky a zvuku. Díky silnému technickému zázemí, odbornému týmu a zkušenostem se zpracováním zvuku umíme vytvořit váš multimediální obsah v různých formách a jazycích.

Zajišťujeme:

  • sazbu a předtiskovou přípravu
  • zpracování návodů a příruček v Adobe InDesign
  • tisk dokumentů od letáků po knížky
  • přepis textů ze zdrojového formátu
  • vytvoření titulků, včetně překladu, načasování a implementace do videa
  • vytvoření nahrávek, konverze formátů a integrace do aplikace nebo systému
  • dabování a titulkování animací a videí
  • postprodukce audio/video

Naše zkušenosti:

  • Vydáváme a distribuujeme přes 800 knižních titulů v 7 zemích – zejména pak v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Maďarsku.
  • Již mnoho let se podílíme na celé řadě projektů renomovaných zahraničních nakladatelů.

    Svá data nám ke zpracování s důvěrou svěřují vydavatelé jako HarperCollins PublishersOxford University Press či Pearson.