DTP & multimedia

Grafické zpracování firemních materiálů a pečlivý výběr informací mají zásadní vliv na úspěšnou prezentaci společnosti na veletrzích a odborných konferencích a zvyšují její konkurenceschopnost.

Díky dlouhodobým zkušenostem s vydáváním vlastních knižních publikací a elektronických slovníků zajišťujeme komplexní DTP služby, podporujeme všechny běžné formáty a používáme profesionální grafické aplikace.

Multimédia představují efektivní přenos informací pomocí propojení textu, grafiky a zvuku. Díky silnému technickému zázemí, odbornému týmu a zkušenostem se zpracováním zvuku umíme vytvořit váš multimediální obsah v různých formách a jazycích.

Zajišťujeme:

  • sazbu a předtiskovou přípravu
  • zpracování návodů a příruček v Adobe InDesign
  • tisk dokumentů od letáků po knížky
  • přepis textů ze zdrojového formátu
  • vytvoření titulků, včetně překladu, načasování a implementace do videa
  • vytvoření nahrávek, konverze formátů a integrace do aplikace nebo systému
  • dabování a titulkování animací a videí
  • postprodukce audio/video

Naše zkušenosti:

  • Vydáváme a distribuujeme přes 800 knižních titulů v 7 zemích – zejména pak v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Maďarsku.
  • Již mnoho let se podílíme na celé řadě projektů renomovaných zahraničních nakladatelů.

    Svá data nám ke zpracování s důvěrou svěřují vydavatelé jako HarperCollins PublishersOxford University Press či Pearson.

Nová edice Jak říct ne

První letošní novinky jsou určené doslova všem...

více zde

Překladače LINGEA součástí boje proti kyberkriminalitě

Společnost LINGEA se od září podílí na boji proti kyberkriminalitě ...

více zde


Novinky z poslední doby najdete v archivu. ...