LINGEA technologie

Společnost Lingea vyvíjí a používá vlastní jazykové nástroje a technologie, s jejichž pomocí lze vypracovat kvalitní překlady a korektury.

Korektor překlepů

Korektor překlepů v českých slovech je softwarové a lingvistické dílo značného rozsahu. Nejedná se totiž pouze o shromážděnou rozsáhlou slovní zásobu, ale o dlouhodobě budovaný komplexní popis českého jazyka s možností rozšiřování pro další použití: překladové slovníky, gramatický korektor, automatizovaný překlad.

Korektor překlepů nachází nejčastěji využití v textových editorech, DTP systémech, OCR programech i v dalších specializovaných aplikacích, kde je potřeba zkontrolovat správnost textu.

Dělení slov

Užitečný modul pro automatické rozdělování slov na konci řádku. Naprosto nezbytný je při sloupcové sazbě, používané zvláště v novinách. Jistě si dovedete představit, jak úmorné by bylo neustále procházet všechny novinové a časopisecké články a slova dělit ručně.

Automatické doplňování háčků a čárek 

V současné době může být velkým problémem správné doplňování diakritických znamének. Poměrně často se setkáváme s tím, že text napíšeme správně česky, ale když jej chce přečíst někdo jiný na jiném počítači, zobrazí se mu změť nesrozumitelných symbolů. Na vině jsou odlišné způsoby kódování používané různými systémy. Daný modul nabízí elegantní řešení tohoto problému.

CAT nástroje: SDL Trados Studio 2011 a SDL MultiTerm 2011 

Dle požadavků našich klientů můžeme při vyhotovování překladů použít také CAT nástroje (Computer Aided Translation tools). Disponujeme verzí SDL Trados Studio 2011 a SDL MultiTerm 2011.

Výhody CAT nástrojů:

  • tvorba překladové paměti
  • vytvoření terminologického slovníku
  • konzistence terminologie

Vzhledem k tomu, že společnost LINGEA vytváří vlastní jazykové nástroje a oborově zaměřené slovníky, s kterými pracují i naši překladatelé, můžeme konzistenci textu, jednotnost terminologie zaručit i bez použití CAT nástrojů.

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh - MSV 2018

V letošním roce se opět účastníme mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 1.-5.10. 2018 na brněnském výstavišti.

více zde...

o nás

Překlady z /do následujících jazyků

angličtina, němčina, ruština více